BLOCKLJUS

Vanliga block ljus med servetter på bör därför inte tändas utan bara användas till dekoration.